ابزار رایگان وبلاگ

تارنمای شخصی دکتر مسعود رابطی مقدم

ابزار هدایت به بالای صفحه

ای نام تو بهترین سرآغاز
تارنمای شخصی دکتر مسعود رابطی مقدم

تماس جزوات درسی مقالات علایق پژوهشی سوابق تحصیلات صفحه اصلی


دکتری

دکتری مهندسی عمران-گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1394-1389

عنوان رساله: مطالعه اثر سازه زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای در سطح زمین به کمک مدلسازی فیزیکی و عددی، استاد راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار، استاد مشاور: دکتر عباس قلندرزاده

فوق لیسانس

فوق لیسانس مهندسی عمران- گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1388-1386 

عنوان پایان نامه: تحليل عددي روش بلوک صلب در ارزيابي تغييرمکان هاي ماندگار ديوارهاي حائل تحت اثر بار زلزله، استادان راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار و  دکتر حبیب شاه نظری

لیسانس

لیسانس مهندسی عمران- عمران -دانشگاه یاســـــــوج  1382-1378 

دیپلم

دیپلم ریاضی فیزیک - دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز  1382-1378

 

تحصیلات

سوابق شغلی

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج از سال 1395

کارشناس ژئوتکنیک-موسسه مهندسین مشاور ساحل-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- از سال 1390 تا  1394

کارشناس ژئوتکنیک-شرکت ماندگار خاک پی-از سال 1389 تا 1390

سرپرست کارگاه پروژه راهسازی- جاده مخصوص تهران-کرج- شرکت سازه گستران هزاره سال 1388

سوابق تدریس

تدریس دروس دوره کارشناسی عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1394

تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1395

حل تمرین درس دینامیک خاک دروه کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران (1393-1389)

تدریس نرم افزارهای FLAC2D و ABAQUS

تجربه نرم افزاری

ABAQUS, FLAC 2D, PLAXIS2D, PLAXIS 3D FOUNDATION

DEEPSOIL, PROSHAKE, SEISMOSIGNAL, GEOSTUDIO

OFFICE, AUTOCAD, MATHCAD, SIGMAPLOT, EXPRESSION WEB

دوره های علمی

برگزاری دوره مقاله نویسی

سوابق


دینامیک خاک: انتشار موج در خاک، پاسخ زمین در حالت رفتار خطی ، معادل خطی و غیرخطی خاک، روانگرایی خاک ها

مهندسی پی: تعیین مدول عکس العمل بستر پی ها، تاثیر مسلح کننده ها بر نشست و ظرفیت باربری خاک

ژئوتکنیک لرزه ای: اثرات ساختگاهی سازه های زیرزمینی، طراحی لرزه ای دیوارهای حائل، مطالعه رفتار سازه ها در برابر بارگذاری انفجار

ژئوتکنیک دریایی: مطالعه رفتار لرزه ای ساره های ساحلی (موج شکن ها، دیوارهای بلوکی، سپرهای ساحلی)

مدلسازی فیزیکی در حوزه ژئوتکنیک: آزمایش های سانتریفیوژی و میزلرزه 1g

مدلسازی عددی در حوزه ژئوتکنیک: مسائل استاتیکی و دینامیکی در حالات یک بعدی، دو  بعدی و سه بعدی

علایق پژوهشی


 

مقالات: نشریات بین المللی

1-Rabeti Moghadam M., Alielahi H. and Sadeghi Abdollahi A. (2017) “Numerical Evaluation of Liquefaction-induced Damages in Composite Breakwaters and Its Application for Performance-Based Improvement Design”, Marine Georesources & Geotechnology, Taylor and Francis. Volume 35, Issue 3   (More)

2- Rabeti Moghadam M. and  Baziar M. H.   (2016) Seismic Ground Motion Amplification Pattern Induced by a Subway Tunnel: Shaking Table Testing and Numerical Simulation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 83, Pages 81–97 (More)

3- Alielahi H. and Rabeti Moghadam M. (2016) Fragility Curves Evaluation for Broken-Back Block Quay Walls . Journal of  Earthquake Engineering,00:1–22. (More)

4-Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Choo Y. W., Kim D. S. (2016) “Tunnel Flexibility Effect on the Ground Surface Acceleration Response,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration,15: 457-476. (More)

5-Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Kim D. S., Choo Y. W. (2014) “Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration,” Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 44, pp. 10–22 (More)

6- M.H. Baziar, H. Shahnazari, M. Rabeti Moghadam, (2012), “Sliding Stability Analysis of Gravity Retaining Walls Using Pseudo-Dynamic Method for Active Case”, Proceedings of the ICE Geotechnical Engineering, Volume 166, Issue 4, pages 389 –398 (More)

مقالات ISI

 

مقالات: نشریات داخلی

بازيار، محمدحسن، قلندرزاده، عباس، رابطي مقدم، مسعود،  ( 1394 )، " تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین: مطالعه آزمایشگاهی و عددی"، مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، بیشتر

بازيار، محمدحسن، رابطي مقدم، مسعود، دانگ سو كيم، يون ووك چوو ( 1394 )، " بررسي اثر انعطاف پذيري پوشش سازه زيرزميني بر پاسخ شتاب سطح زمين"، مجله علمی-پژوهشی شريف،دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 79-89 . بیشتر

بازيار، محمدحسن، رابطي مقدم، مسعود، دانگ سو كيم، يون ووك چوو ( 1392 )، " مقایسه اثر سازه زیرزمینی بر حداکثر شتاب سطح زمین در دو حالت رفتار خطی وغیرخطی خاك"، مجله علمی-پژوهشی روش های عددی در مهندسی (استقلال)، سال ۳۴ ، شمارة ١، تابستان . بیشتر

بازيار، محمدحسن، رابطي مقدم، مسعود و قلي پور، سجاد ( 1391 )، مقايسه عددي عملكرد ديوار حائل وزني با ديوار خاك مسلح در برابر بارگذاري انفجار"، مجله علمي-پژوهشي علوم و فناوري هاي پدافند غيرعامل، جلد 3 شماره 3 صفحات 259-267. بیشتر

بازيار محمد حسن، صالح زاده حسين، کاظمی ورنامخواستی محمد، رابطی مقدم مسعود (1383) نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زيرزمينی در دستگاه سانتريفيوژ. مجله علمي-پژوهشي علوم و فناوری های پدافند نوین. ;5 (1) :31-41 . بیشتر

مقالات
علمی پژوهشی

 

مقالات: کنفرانس ها

علی الهی، حمید، رابطی مقدم، مسعود، سجادی، مانی (1395)، " استفاده از مدلسازي عددي به منظور تعيين ضريب عكس العمل بستر پي هاي كيسوني پل خليج فارس "، پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران، 25 تا 27 آبان.

سعیدی، علی، رابطی مقدم، مسعود، بازیار، محمدحسن (1393)، " ازریابی تاثیر محتوای فرکانسی حرکت ورودی بر پاسخ لرزه ای دیوارحائل وزنی"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 93.

علی الهی، حمید، صادقی، علیرضا ، رضایی پور، حمید و رابطی مقدم، مسعود (1391)،  ملاحظات پیرامون طراحی ژئوتکنیکی موج‌شکن‌های ترکیبی: مطالعه موردی، همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی.

بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1391)، محاسبه تغییر مکان ماندگار لغزشی دیوارهای حائل وزنی به روش شبه دینامیکی، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، کاربرد روش بلوک لغزان نیومارک در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،

بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، ارزیابی عددی تغییرشکل های ماندگار دیوارهای حائل وزنی در اثر زلزله : مطالعه موردی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران،

میرزینلی، سیدحسین، بازیار، محمدحسن، هاشمی، حمیدرضا ، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، بررسی تاثیر انفجار پرتابه های متعارف برتونلهای سطحی به کمک نرم افزار FLAC مطالعه موردی مترو کرج و حومه، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

میرزینلی، سیدحسین، بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، و هاشمی حمیدرضا ، (1389)، تعیین بیشینه فشار میدان آزاددر اثر انفجار پرتابه های متعارف د رخاک جهت مدلسازی اثر انفجار برسازه های زیرزمینی و روزمینی به کمک نرم افزار FLAC، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مقالات
کنفرانسی

 


  ایمیل      rabeti@yu.ac.ir  

 تلگرام شخصی           mrabeti@  

  کانال اطلاعیه های کلاس       omranyu@

تماس

پیامبر اکرم صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم: مَن طَلَبَ العِلمَ فهُوَ کالصّائمِ نَهارَهُ، القائمِ لَیلَةُ ، وإنَّ بابا مِنَ العِلمِ یَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَیرٌ لَهُ مِن أن یَکونَ أبو قُبَیسٍ ذَهَبا فأنفَقَهُ فی سَبیلِ اللّه؛  هر که دانش بجوید، مانند کسى است که روز خود را به روزه گذرانده  و شبش را به عبادت. اگر کسى یک بابِ علم بیاموزد، برایش بهتر است از این که کوه ابو قبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا انفاق کند. منیه المرید: ۱۰۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای آقای مسعود رابطی مقدم محفوظ است.

1394©