دکتر رضا رضایی

دکتر رضا رضایی


عضو هیات علمی گروه زبان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج


با بیش از 10 سال سابقه تدریس در دوره های پیشرفته مکالمه و دستور زبان فرانسه

مترجم و مدرس همزمان بخش فرهنگی سفارت فرانسه-تهران-ایران

همکار، پژوهشگر و عضو اجرایی پروژه بین المللی نشانه شناسی و حائل های جندی شاپور مابین ایران و فرانسه (دانشگاه متز فرانسه)

دوره های برگزار شده یا در حال برگزاری مدرس

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
http://mrabeti.ir/?p=9706

 

تماس با دکتر رابطی مقدم