ابزار رایگان وبلاگ

ویدیوی کلاس ها-دکتر رابطی مقدم

ابزار هدایت به بالای صفحه

بازگشت به تارنمای دکتر رابطی مقدم

ای نام تو بهترین سرآغاز

کلاس های درس دکتر رابطی مقدم

نیم‌سال 991

 

دانلود و نصب ادوبی کانکت

 

مهندسی پی پیشرفته سدهای خاکی راهسازی روسازی راه مهندسی پی مکانیک خاک درس
ورود به کلاس
فایل های درس


کلاس‌هاي آنلاين برگزار شده

جهت مشاهده آنلاين جلسه بر روی نام جلسه کلیک کنید

جهت دانلود جلسه به ستون "دانلود آفلاين" مراجعه کنيد.


دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين مکانيک خاک
  مقدمه مکانيک خاک سه شنبه  99/07/01 جلسه اول
  مقدمه مکانيک خاک يک شنبه  99/07/06 جلسه دوم 
  شروع فصل 1 سه شنبه  99/07/08 جلسه سوم 
کانی های رس در مجاورت آب يک شنبه  99/07/13 جلسه چهارم-آفلاین
  دانه بندی خاک: الک ها سه شنبه  99/07/15 جلسه پنجم 
  منحنی دانه بندی یک شنبه  99/07/20 جلسه ششم
  پارامترهای دانه بندی+روابط وزنی حجمی سه شنبه  99/07/22 جلسه هفتم
  روابط وزنی حجمی یک شنبه  99/07/27 جلسه هشتم
   رفتار خمیری خاک های رسی سه شنبه  99/07/29 جلسه نهم
نامگذاری خاک ها به روش USCS یک شنبه  99/08/04 جلسه دهم-آفلاین
  تراکم خاک سه شنبه  99/08/06 جلسه یازدهم
  تراکم خاک+آب در خاک یک شنبه  99/08/11 جلسه دوازدهم
  آب در خاک (2) یک شنبه  99/08/18 جلسه سیزدهم 
  آب در خاک (3) سه شنبه  99/08/20 جلسه چهاردهم
  آب در خاک (4) یک شنبه  99/08/25 جلسه پانزدهم
  آب در خاک (5)-پایان سهشنبه  99/08/27 جلسه شانزدهم
       
       
       
       

دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين مهندسي پي
  معرفي چهارشنبه  99/07/02 جلسه اول
  فصل 1-مقدمه اي بر مهندسي پي چهارشنبه  99/07/09 جلسه دوم 
  انواع پی+شناسایی های ژئوتکنیکی (1) چهارشنبه  99/07/16 جلسه سوم 
  فصل 2-شناسایی های ژئوتکنیکی (2) چهارشنبه  99/07/23 جلسه چهارم 
  فصل 2- شناسایی های ژئوتکنیکی (3) چهارشنبه  99/07/30 جلسه پنجم 
  فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (1) چهارشنبه  99/08/07 جلسه ششم 
  فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (2) چهارشنبه  99/08/14 جلسه هفتم 
  فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (3)  چهارشنبه  99/08/21  جلسه هشتم
  فصل 4-ظرفیت باربری پی های سطحی (4) چهارشنبه  99/08/28   جلسه نهم
       
       
       

دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين روسازي راه
  معرفي شنبه  99/06/29 جلسه اول 
  فصل اول شنبه  99/07/05 جلسه دوم 
  ادامه فصل اول+شروع فصل دوم شنبه  99/07/12 جلسه سوم
  فصل دوم-خاک بستر شنبه  99/07/19 جلسه چهارم
فصل دوم-تراکم خاک+CBR شنبه  99/07/26 جلسه پنجم
  فصل سوم-مصالح اساس و زیراساس شنبه  99/08/03 جلسه ششم
  فصل چهارم-تثبیت مصالح شنبه  99/08/10 جلسه هفتم
  فصل چهارم-تثبیت مصالح  شنبه  99/08/17  جلسه هشتم  
  فصل پنجم-انواع قیر  شنبه  99/08/24  جلسه نهم 
       

دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين راهسازي
  فصل اول چهارشنبه  99/07/09 جلسه اول 
  فصل دوم-مسیریابی افقی-1 چهارشنبه  99/07/16 جلسه دوم  
  فصل دوم-مسیریابی افقی-2 چهارشنبه  99/07/23 جلسه سوم  
فصل دوم-مسیریابی افقی-3-اتمام فصل چهارشنبه  99/07/30 جلسه چهارم
  فصل سوم-خصوصیات عملکردی انسان و وسیله نقلیه چهارشنبه  99/08/07 جلسه پنجم
  فصل سوم: مسافت دید در راه چهارشنبه  99/08/14 جلسه ششم  
  فصل پنجم: قوس افقی  چهارشنبه  99/08/21  جلسه هفتم 
  فصل پنجم: قوس افقی +کلوتوئید  چهارشنبه  99/08/28  جلسه هشتم   
       
       

دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين سدهای خاکی
  آَشنايي با سدهاي خاکي: ايران و جهان يکشنبه  99/07/06 جلسه اول
  آَشنايي با سدهاي خاکي: ايران و جهان دوشنبه  99/07/07 جلسه دوم
  انواع سد خاکی و اجزای آنها یکشنبه  99/07/13 جلسه سوم
  بررسی مقاطع سدهای خاکی مهم دنیا دوشنبه  99/07/14 جلسه چهارم 
  پلان سد یکشنبه  99/07/20 جلسه پنجم 
  شناسایی ساختگاه سد 1 دوشنبه  99/07/21 جلسه ششم 
  شناسایی ساختگاه سد 2 یکشنبه  99/07/27 جلسه هفتم 
  مصالح در سدهای خاکی (1) دوشنبه  99/07/28 جلسه هشتم 
  ارائه ها دوشنبه  99/08/05 جلسه نهم 
  مصالح در سدهای خاکی (2) یکشنبه  99/08/11 جلسه دهم
  خاک های مسئله دار- خاک واگرا دوشنبه  99/08/12 جلسه یازدهم 
یکشنبه  99/08/18  جلسه دوازذهم
  تراوش آب در خاک دوشنبه  99/08/19  جلسه سیزدهم 
  تراوش در سد-یک بعدی-SEEP/W   یکشنبه  99/08/25   جلسه چهاردهم 
  تراوش در سد-دوبعدی-SEEP/W  دوشنبه  99/08/26   جلسه پانزدهم
       
       
       


دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين پی پیشرفته
  معرفی مهندسی ژئوتکنیک دوشنبه  99/08/26   جلسه اول 
  تحلیل پایداری شیب   چهارشنبه  99/08/28    جلسه دوم 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

دانلود آفلاين مبحث جلسه تاريخ برگزاري جلسات آنلاين آزمایشگاه

خاک

  گزارش نویسی+آزمایش تعیین درصد رطوبت دوشنبه  99/07/21 جلسه اول
قسمت اول
قسمت دوم
  آزمایش دانه بندی مکانیکی با الک دوشنبه  99/07/28 جلسه دوم 
  تعیین Gs خاک ها دوشنبه  99/08/05 جلسه سوم 
  آزمایش هیدرومتری دوشنبه  99/08/12 جلسه چهارم 
  آزمایش تعیین حدود اتربرگ دوشنبه  99/08/19 جلسه پنجم
آزمایش تراکم دوشنبه  99/08/26 جلسه ششم
       
       
       
       
       

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای آقای مسعود رابطی مقدم محفوظ است.  نشر فایل ها ی این صفحه با ذکر منبع بلامانع می باشد.

1398