#به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

#کرونا … ماسک بزنید …فاصله اجتماعی را رعایت کنید … ویتامین C و D را فراموش نکنید …… ضدعفونی دست ها یادتان نرود …. زنجبیل و دارچین و دمنوش بخورید …

به صفحه اطلاع رسانی کلاس های دکتر رابطی مقدم خوش آمدید

سال تحصیلی 1401-1400

8
تعداد دروس ترم جاری
179
تعداد دانشجویان ترم جاری
1554
تعداد کل دانشجویان تا ترم جاری
مکانیک خاک
مهندسی پی
روسازی راه
راهسازی
آزمایشگاه مکانیک خاک
سدهای خاکی
مهندسی پی پیشرفته
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته