تاریخ شروع

00:00

دوشنبه - 1402/09/13

تاریخ پایان

00:00

سه‌شنبه - 1402/09/14

آدرس

دانشگاه یاسوج