دکتر مسعود رابطی مقدم

دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک

استادیار گروه عمران

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

تحصیلات
 • دکتری
 • مهندسی عمران-گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1394-1389
 • عنوان رساله: مطالعه اثر سازه زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای در سطح زمین به کمک مدلسازی فیزیکی و عددی، استاد راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار، استاد مشاور: دکتر عباس قلندرزاده
 
 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1388-1386 
 • عنوان پایان نامه: تحليل عددي روش بلوک صلب در ارزيابي تغييرمکان هاي ماندگار ديوارهاي حائل تحت اثر بار زلزله، استادان راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار و  دکتر حبیب شاه نظری
 
 • کارشناسی
 • مهندسی عمران عمران -دانشگاه یاســـــــوج 1382-1378
 
 • دیپلم
 • دیپلم ریاضی فیزیک  دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز  1382-1378
سوابق
 • سوابق شغلی
 • عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج از سال 1395
 • کارشناس ژئوتکنیک-موسسه مهندسین مشاور ساحل-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- از سال 1390 تا  1394
 • کارشناس ژئوتکنیک-شرکت ماندگار خاک پی-از سال 1389 تا 1390
 • سرپرست کارگاه پروژه راهسازی- جاده مخصوص تهران-کرج- شرکت سازه گستران هزاره سال 1388

 

 • سوابق تدریس
 • تدریس دروس دوره کارشناسی عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1394
 • تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1395
 • حل تمرین درس دینامیک خاک دروه کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران (1393-1389)
 • تدریس نرم افزارهای FLAC2D و ABAQUS

 

 • تجربه نرم افزاری
 • ABAQUS, FLAC 2D, PLAXIS2D, PLAXIS 3D FOUNDATION
 • DEEPSOIL, PROSHAKE, SEISMOSIGNAL, GEOSTUDIO
 • OFFICE, AUTOCAD, MATHCAD, SIGMAPLOT, WORDPRESS,
 • دوره های علمی
 • برگزاری دوره مقاله نویسی
زمینه های تحقیقاتی
 • دینامیک خاک: انتشار موج در خاک، پاسخ زمین در حالت رفتار خطی ، معادل خطی و غیرخطی خاک، روانگرایی خاک ها
 • مهندسی پی: تعیین مدول عکس العمل بستر پی ها، تاثیر مسلح کننده ها بر نشست و ظرفیت باربری خاک
 • ژئوتکنیک لرزه ای: اثرات ساختگاهی سازه های زیرزمینی، طراحی لرزه ای دیوارهای حائل، مطالعه رفتار سازه ها در برابر بارگذاری انفجار
 • حرکت آب در خاک و ژئوتکنیک دریایی: مطالعه تراوش آب در خاک  و رفتار لرزه ای سازه های هیدرولیکی (موج شکن ها، دیوارهای بلوکی، سپرهای ساحلی)
 • مدل‌سازی فیزیکی در حوزه ژئوتکنیک: آزمایش های سانتریفیوژی و میزلرزه 1g
 • مدل‌سازی عددی در حوزه ژئوتکنیک: مسائل استاتیکی و دینامیکی در حالات یک بعدی، دو  بعدی و سه بعدی
مقالات
 1. Jahanpour Monfared, Mohammad Sedghi-Asl, Mansour Parvizi, Masoud Rabeti Moghadam, (2022) “Experimental Investigation of Steady-State Flow with Ditch-Drainage and Surface Recharge”, Journal of Hydrology,Volume 612, Part B, September 2022, 128232,  Published.
 2. Shadabi S., Parvizi M., Rabeti Moghadam M., Mohammad-Alizadeh Samani E., (2021) “Attenuation Potential of Geofoam as Cover Material in Cut and Cover Tunnels during Earthquakes”, Journal of Earthquake Engineering, Published.
 3. 2. Shadabi S., Rabeti Moghadam M. and Parvizi M., (2021), “Effect of Geofoam as Cover Material in Cut and Cover Tunnels on the Seismic Response of Ground Surface”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Published.
 4. 3. Monfared J., Rabeti Moghadam M. and Parvizi M., (2021), A New Approach to Optimize Geogrid Layout to Maximize Bearing Capacity of Strip Footing, ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, Published.
 5. Rabeti Moghadam M., Alielahi H. and Sadeghi Abdollahi A. (2017) “Numerical Evaluation of Liquefaction-induced Damages in Composite Breakwaters and Its Application for Performance-Based Improvement Design”, Marine Georesources & Geotechnology, Taylor and Francis. Volume 35, Issue 3   (More)
 6. Rabeti Moghadam M. and  Baziar M. H.   (2016) Seismic Ground Motion Amplification Pattern Induced by a Subway Tunnel: Shaking Table Testing and Numerical Simulation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 83, Pages 81–97 (More)
 7. Alielahi H. and Rabeti Moghadam M. (2016) Fragility Curves Evaluation for Broken-Back Block Quay Walls . Journal of  Earthquake Engineering,00:1–22. (More)
 8. Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Choo Y. W., Kim D. S. (2016) “Tunnel Flexibility Effect on the Ground Surface Acceleration Response,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration,15: 457-476. (More)
 9. Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Kim D. S., Choo Y. W. (2014) “Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration,” Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 44, pp. 10–22 (More)
 10. M.H. Baziar, H. Shahnazari, M. Rabeti Moghadam, (2012), “Sliding Stability Analysis of Gravity Retaining Walls Using Pseudo-Dynamic Method for Active Case”, Proceedings of the ICE Geotechnical Engineering, Volume 166, Issue 4, pages 389 –398 (More)

زمانی لنجانی, مهدی, آل محمد, محمد صادق, رابطی مقدم, مسعود. (1400). ‘توزیع تنش اطراف تونل‌های نیم‌دایره‌ای به روش تحلیلی (توابع مختلط) و مقایسه با نتایج تحلیل عددی’, مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, 10(4), pp. 391-412.  بیشتر

قاسمی زاده, میثم, پرویزی, منصور, رابطی مقدم, مسعود. (1401). ‘بررسی عددی تاثیر ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی تحت بار مایل و تعیین پارامترهای بهینه لایه تقویت‌ کننده پی با استفاده از روش المان محدود سه‌ بعدی’, نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, 54(7), بیشتر

رحیم پور, میلاد, رابطی مقدم, مسعود, پرویزی, منصور, صدقی اصل, محمد, فاضلی, جعفر. (1401). ‘ارزیابی کارآیی پرده تزریق در کنترل نشت از ساختگاه سنگی به کمک آنالیز سه‌ بعدی (مطالعه موردی: سد بتن غلتکی هایقر)’, نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, 54(8),بیشتر

بازیار، محمدحسن، قلندرزاده، عباس، رابطی مقدم، مسعود،  ( 1394 )، ” تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین: مطالعه آزمایشگاهی و عددی”، مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، بیشتر

بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، دانگ سو کیم، یون ووک چوو ( 1394 )، ” بررسی اثر انعطاف پذیری پوشش سازه زیرزمینی بر پاسخ شتاب سطح زمین”، مجله علمی-پژوهشی شریف،دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 79-89 . بیشتر

بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، دانگ سو کیم، یون ووک چوو ( 1392 )، ” مقایسه اثر سازه زیرزمینی بر حداکثر شتاب سطح زمین در دو حالت رفتار خطی وغیرخطی خاک”، مجله علمی-پژوهشی روش های عددی در مهندسی (استقلال)، سال ۳۴ ، شماره ١، تابستان بیشتر

بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود و قلی پور، سجاد ( 1391 )، مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار”، مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری های پدافند غیرعامل، جلد 3 شماره 3 صفحات 259267. بیشتر

بازیار محمد حسن، صالح زاده حسین، کاظمی ورنامخواستی محمد، رابطی مقدم مسعود (1383) نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ. مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین. ;5 (1) :31-41 بیشتر

 1. علی الهی، حمید، رابطی مقدم، مسعود، سجادی، مانی (1395)، ” استفاده از مدلسازی عددی به منظور تعیین ضریب عکس العمل بستر پی های کیسونی پل خلیج فارس “، پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران، 25 تا 27 آبان.
 2. سعیدی، علی، رابطی مقدم، مسعود، بازیار، محمدحسن (1393)، ” ازریابی تاثیر محتوای فرکانسی حرکت ورودی بر پاسخ لرزه ای دیوارحائل وزنی”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 93.
 3. علی الهی، حمید، صادقی، علیرضا ، رضایی پور، حمید و رابطی مقدم، مسعود (1391)،  ملاحظات پیرامون طراحی ژئوتکنیکی موج‌شکن‌های ترکیبی: مطالعه موردی، همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی.
 4. بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1391)، محاسبه تغییر مکان ماندگار لغزشی دیوارهای حائل وزنی به روش شبه دینامیکی، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان
 5. بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، کاربرد روش بلوک لغزان نیومارک در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،
 6. بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، ارزیابی عددی تغییرشکل های ماندگار دیوارهای حائل وزنی در اثر زلزله : مطالعه موردی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران،
 7. میرزینلی، سیدحسین، بازیار، محمدحسن، هاشمی، حمیدرضا ، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، بررسی تاثیر انفجار پرتابه های متعارف برتونلهای سطحی به کمک نرم افزار FLAC مطالعه موردی مترو کرج و حومه، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
 8. میرزینلی، سیدحسین، بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، و هاشمی حمیدرضا ، (1389)، تعیین بیشینه فشار میدان آزاددر اثر انفجار پرتابه های متعارف د رخاک جهت مدلسازی اثر انفجار برسازه های زیرزمینی و روزمینی به کمک نرم افزار FLAC، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پایان نامه ها

در حال تکمیل …

برنامه هفتگی
8-1010-1212-1414-1616-18
شنبهحضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
حضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
خاک پیشرفته- 201سدهای خاکی- 211
یکشنبهحضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
خاک پیشرفته/سد خاکی
- 216
پی پیشرفته - 111جلسه شورای گروه
دوشنبهراهسازی- 402آزمایشگاه خاک-ساختمان شماره 2حضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
پی پیشرفته- 211
سه شنبهحضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
حضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
روسازی راه- 211مکانیک خاک-112
چهارشنبهحضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
حضور در مرکز آموزش آزاد
https://yu.ac.ir/fa/ovtc
مهندسی پی-112مکانیک خاک-112

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی

Telegram
WhatsApp