با سلام
ثبت نام اساتید محترم در دوره طرح ضیافت اندیشه – 29 و 30 آذرماه 1402

عنوان: معرفت‌شناسی سطح 5،  موضوع غرب شناسی
زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 29 و 30 آذرماه 1402 از ساعت 8 الی 18
مدرس:دکتر یوسف دانشور نیلو، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)